Beyaz Önlük Çeşitleri

Beyaz Önlük Çeşitleri

“Beyaz önlük” sağlık sektörünün bir göstergesi olarak, uzmanlığı ve temizliği çağrıştıran kültürel kıyafetimiz olarak kabul görmekte. Öyle ki son zamanlarda Beyaz kıyafet giyme töreni özel eğitim üniversitelerin tıp bölümlerinden başlayan bir akım olarak, devlet okullarında da fakültenin ilk senesi içinde sık sık uygulanır bir biçime geldi.

Peki kıyafet tercihlerimiz hastalar tarafından nasıl anlaşılıyor?

Zamanımızda sağlık sektöründe ön plana olan; hasta merkezli ve memnuniyeti odaklı hizmet sunumunda, hasta-hekim arasındaki ilişki kılık üniformalarımızın potansiyel önemi düşündüklerimizinde de üzerinde.
Doktorların arasında tartışmaya sebep olan bir başka  bakış açısı ise, hastanede hiç beyaz giysi giyilmeksizin sivil üniformaların tercih edilmesinin hastaları ile oranlı oldukları;Bununla birlikte daha kolay iletişim sağladıkları kanaati . Bunun kötü yanı ise öncelikle enfeksiyonun adının geçtiği malpraktis iddialarında, “…doktorun üzerinde bir üniforma bile yoktu” sözünün özensizlik, ihmali davranış içerek biçimde dava dilekçelerine bile girebilmesi.
İş üniformalarında renk tercihi, firma kimliği ve zevk seçeneklerine göre farklı giyme alanları ve neticeler açığa çıkarır. Renk seçenekleri uzman olarak mesleki bir unsuru temsil etmesi ve belirli bir seviye belirlemeye de yararlı olmaktadır.
Özellikle sağlık alanı insanoğlu sağlığı için renk tercihi hususunda zor seçilen bir sektörü temsil ettiğinden söz edebiliriz. bilhassa çalışan kıyafetleri ak, temiz ve kişisel görüntüsüyle önemli bir standardı doğurmaktadır.
Beyaz renkli iş giysileri birden fazla anlam içerir. İlk olarak beyaz renk masumluğun göstergesidir. Hatta anlam olarak da soğukkanlılığı,  asaleti içerir. Bunun sonucu olarak insanlara güven ve mutluluk sağlar.

Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?